Uitleg Matrix methode

Gesprekstechniek

De matrixmethode van Ingrid Stoop is een cognitieve gesprekstechniek. Deze methode helpt kinderen, jeugdigen en volwassenen bij het zelf leren oplossen van eigen problemen. En bij het scheppen van ruimte in een vol hoofd.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij de Matrixmethode is de beleving van de mensen zelf. Problemen komen aan het licht zodra een persoonlijke strategie niet meer werkt of wanneer een bepaalde beleving een negatief effect heeft op ons gedrag of lichamelijke of mentale klachten geeft.

Kracht

  • De matrixmethode is een effectieve gesprekstechniek , vaak binnen een kort traject van 1 –3 consulten, waarbij de persoon centraal staat.
  • De inhoud van het probleem wordt niet verteld. Daardoor kan de cliënt in kwestie sneller bij zijn/haar beleving van het probleem komen.
  • Door middel van coaching leert men de cliënt  zelf oplossingen te vinden voor hun eigen problemen.
  • De trigger van het probleem wordt vervangen door de cliënt zelf.
  • De cliënt  krijgt de touwtjes weer in eigen handen wat veel zelfvertrouwen geeft.