Ambulante begeleiding binnen het onderwijs

Voor jeugd en jongeren.

Met trajecten (vaak in comorbiditeit) op onder andere het gebied van:

  • Verstoring basisbalans ( school/ privé)
  • Stagnatie leerproces
  • Leerproblematieken
  • Leer/gedragsproblematieken
  • Sociaal- emotionele problematieken
  • Belasting/ belastbaarheid (school /privé)
  • Faalangst/ onzekerheid
  • Sociale zelfredzaamheid/ zelfstandigheid
  • Belastende thuissituatie en/of  familie omstandigheden