Werken volgens de Matrix methode

De matrixmethode wordt ingezet bij mensen met leer- en mentale problemen.

Men werkt altijd vanuit de hulpvraag van de cliënt.

 De matrixmethode biedt uitkomst bij 5 probleemgebieden:

  • Problemen op het emotionele vlak in het verleden of gericht naar de toekomst.
  • Faalangst en alle enkelvoudige angsten.
  • Klachten zonder een medische oorzaak, psycho- somatische klachten.
  • Het probleem van de ‘drukke en volle hoofden’.
  • Lees- en leerproblemen en gedragsproblemen tot op bepaalde hoogte.

Door de eigen strategie

Van de eigen beleving

Van het eigen probleem

Op de eigen manier

 Zelf te vervangen

 Wordt de eigen unieke beleving

Geneutraliseerd!